Når transporten drejer sig om kørsel til sportsarrangementer er vores passagerer tilskuere, deltagere, eller måske endda begge dele og vi har igennem årene foretaget masser af bustransporter af denne art. Bl.a. via vores samarbejde med EFB og Team Esbjerg.

Blåvandshuk Turisttrafik står meget ofte for bustransporten af passagerer til især foboldkampe - både indlands og til de længere fodboldrejser til udlandet.

Til fodboldture står vi gerne som arrangør, der sørger for bestilling og indkøb af alle andre ydelser i forbindelse med fodboldturen. Vi har en bred erfaring fra alle vores tidligere fodboldture, at vi kan være dig behjælpelig med rådgivning og gode tips til de andre ting, som du skal sørge for i forbindelse med at arrangere en forboldtur. Dog har vi ikke mulighed for at indkøbe billetter til landskampe.

Repræsenterer du en sportsklub, som står overfor at skulle arrangere et relativt stort sportstævne, som fx et fodboldstævne, hvor I har brug for at transportere deltagerne rundt til forskellige destinationer under stævnet, så er det en opgave, vi kan løse, så deltagerne (passagererne) bliver transporteret rundt uden unødig ventetid og på en måde, så transporten bliver en positiv del af oplevelsen.

Og som nævnt andre steder, så har vi lang erfaring med at køre med såvel børn og unge samt med feststemte tilskuere.

Vi ved, at det kræver rummelighed med hensyn til udfoldelse i busserne, og vi ved, at det kræver godt humør fra chaufførens side, så derfor er det naturligvis de ting, vi tilbyder når vi står for disse typer af bustransport.

Kontakt os her 

- eksempler på foreninger, som i dag anvender Blåvandshuk Turistrafik...